Int. Champion Funny Footprints Icebreaker
Home Zuchttiere Kitten Ausstellung Gallerie News Info Links Kontakt
Gentests: HCM1, HCM3, GSD IV, PKD, rdAc-PRA, PK-Def., SMA : N/N HCMund PKD Schall negativ (15.02.2014) FeLv: negative Gewicht: 9,5 kg
D.O.B. 16.11.2010 Farbe/Color: blue silver tabby blotched (MCOas22) Carries: Non Aguti Vater der Würfe: D , E , F , G
Mutter: Ameerah Canary Hunter Vater: LuckyHome´s Voltaire
LIVE Anfragen